THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi cấp chứng chỉ quốc gia năng lực Tiếng Anh
 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia tổ chức thi cấp chứng chỉ quốc gia năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, cụ thể như sau:

            Địa điểm:  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

       131 Lương Nhữ Hộc, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

            Hình thức thi: Trên máy tính

Lệ phí dự thi: 1.500.000 đ / thí sinh

Thời gian (dự kiến):

 

Tháng

Ngày thi

Bài thi bậc

3

09-10

3, 4, 5

4

13-14

2, 3, 4, 5

5

11-12

2, 3, 4, 5

6

 

 

7

13-14

2, 3, 4, 5

8

10-11

2, 3, 4, 5

9

14-15

2, 3, 4, 5

10

12-13

2, 3, 4, 5

11

16-17

2, 3, 4, 5

12

14-15

2, 3, 4, 5

           

Lưu ý: Nhà trường chỉ tổ chức thi khi số lượng thí sinh đăng ký tối thiểu cho một đợt thi là 100 thí sinh.

 Hình thức đăng ký trực tiếp: 

Xin mời xem tại link này: XEM

           

Last modified: Wednesday, 21 August 2019, 2:27 PM